LITURGISCH GEBOEID .... JUNI

Arnold Dewelf - 2009-01-17 13:15:41

Vanaf mijn misdienaarsfunctie heeft al hetgeen rond altaar, sacristie en liturgisch jaar gebeurt, mij steeds geboeid en heb ik die dingen tot in de details gevolgd. Zo aapte ik veel van die dingen na in het opkamertje bij de tantes, die mijn ideeën involgden en aanmoedigden met de vermoedelijke bedoeling dat ik er mijn ganse leven aan zou wijden. Maar dit laatste was mij toch wel een brug te ver. Aan die roep gevolg geven, de opdrachten volbrengen, je ganse leven engageren en aan vele geneugten van het gezinsleven verzaken, zou achteraf blijken te hoog  gemikt te zijn en is er tijdens de humaniora helemaal uitgegroeid.
Ik heb al die zaken zo intens beleefd en in mij verankerd dat ze op mijn tachtigste nog even fris voor de geest komen als indertijd. Ook al is er veel symboolwaarde mee gemoeid, toch vind ik dat het liturgische een schat aan waarden bevat. Mijn collegejaren hebben daartoe zeker bijgedragen.

In mijn eerste contacten met sacristie en altaar lette ik nauwkeurig welke gewaden bestonden, hoe ze genoemd werden en in welke volgorde ze door de oude koster werden geplooid en neergelegd. Aan het altaar waren er twee missaals, een voor de gewone en een voor de zwarte of rouwmissen. Deze laatste was veel dunner en heb ik voor mezelf volledig zelf samengesteld en met de hand herschreven. Volgens de aard van het feest of periode van het kerkelijk jaar werden de kleuren gekozen. Daarvoor kwamen kelkdoekje, stola, manipel en kazuifel in de gepaste kleur in aanmerking. Ik wist welke en hoeveel kaarsen werden ontstoken, kende het geheel van de uitrusting en bekleding van het altaar en deed dat na, zoals ik reeds zei. Van het liturgisch jaar kende ik al de feesten, zelfs tot op heden in 2009 volg ik deze kalender nog en sluit ik bepaalde dingen in onze dorpskalender. In de loop van de zesde latijnse werden in de les van liturgie al de dingen die mij intrigeerden, nog bestudeerd, hetgeen voor mij slechts een bevestiging en verfijning was van wat ik reeds tendele wist. Twee periodes in het kerkelijk jaar waren mij steeds uitzonderlijk aangenaam om volgen : de kersttijd en de goede week. Negen processies, korte en langere, werden gehouden : bij sint-marcusfeest, de kruisprocessies op de drie kruisdagen, op palmzondag rond de kerk, de sacramentsprocessie, de bloemenstoet met de kinderen op het heilig-hartfeest, bij kermis en bij de plechtige communie. Voor de vieringen in de kerk, missen of vespers, volgde ik in mijn missaal telkens de volledige tekst in het latijn.

Nieuws

  • » Actualiteit
  • » Sportnieuws
  • » Familienieuws
  • » Blogs
  • » Gastenboek