KERSTMIS ... DECEMBER

Arnold Dewelf - 2009-01-17 13:19:27

Het kerstverhaal over de jaren 1950 van Maj Vandergeeten op de website van Opheers inspireerde mij tot volgende bedenkingen.
Een paar weken voor Kerstmis werd elk jaar een spar in huis gehaald. Nu we niet meer in staat zijn al dat werk eigenhandig op te knappen, is de spar uit kunststof en wordt ze door onze dochter telkens van onder het stof gehaald, opgesteld en versierd met bollen en lampjes. Dan wordt het kerststalleke onder de spar geschoven en de beelden aangebracht : eerst de os en de ezel, dan Maria en Jozef, het Kindje Jezus en tenslotte de herders en de schaapjes.
De gedachten flitsen terug naar de tijd, dat we in de kerk aan de hand van één van de tantes tot bij het kerststalleke trippelden, alle beelden monsterden en een geldstuk in de schaal legden in het stalleke. We waren vast overtuigd dat het zou terechtkomen bij arme kindjes die het niet zo goed hebben als wij en het dus wel kunnen gebruiken. Wanneer dan in één van de missen kerstliederen werden gezongen, die wij ook aan huis in familiekring samenzongen, was het echt weer kerstmis in ons kinderhart, want dan werd de geboorte van Jezus van tweeduizend jaar geleden, herdacht en hoorden we in de liederen de engelen dit heuglijk nieuws aankondigen. Koud was het, maar dat voelden we niet eens. Het was alsof het kerstkind met een halfnaakt lichaampje in de kribbe al zijn warmte op ons afstraalde.
Een tijd lang hebben we de nachtmis kunnen vieren, waarna de pastoor in de sacristie een sobere tractatie gaf. Aan huis besteedden we daarna nog een paar uren aan tafel om een fles champagne te kraken en een kreeft te verorberen : Kerstnacht, zalige tijd, jaar na jaar.
Kerstmis, een tijd in het jaar dat er zoveel herinneringen uit elke levensepisode weer voor de geest komen. De onschuldige fantasieën van het kind schuiven voorbij, de sturm und drangperiode van de opgroeiende knaap wordt herbeleefd, het bewuste en harde werk van de student komt even naar boven, de verliefde dromer als jongeman ziet opnieuw de film van de vele idyllische momenten afrollen, de verantwoordelijke volwassene die zich tenvolle inzet voor mens en leefgemeenschap denkt weer eens na over de volbrachte taken en tenslotte de ouderling die mijmerend maar voldaan en berustend terugblikt op al die passages uit het onherroepelijk voorbije verleden.
Dan wordt Kerstmis weer een tijd van rust en vrede, van aangehaalde familiebanden, trouwe vriendschap en innerlijke vreugde. Zalig Kerstfeest !!!

Nieuws

  • » Actualiteit
  • » Sportnieuws
  • » Familienieuws
  • » Blogs
  • » Gastenboek