ALLERHEILIGEN ... NOVEMBER

Arnold Dewelf - 2009-01-17 13:18:52

’t Is nu de tijd om wie ons voorgingen eens te gedenken. Mijn verste herinnering brengt mij bij de begrafenis van de oude Fons uit onze straat, op een dag in januari in de dertigerjaren dat de wegen een spiegel gelijk waren en de lijkbaar, niettegenstaande het gestrooide zaagmeel, heel traag vooruitschreed over het ijs op de weg. Ik heb dit aanschouwd van bij ons op zolder met de nodige compassie met de lijkdragers. Dat waren eertijds de geburen van de afgestorvene.
Eigenlijk hing in die tijd de gemeenschap, of de buurt, of de straat veel hechter aan elkaar dan in onze moderne tijden. Graven werden gedolven door de geburen. Een werktuig werd gauw bij de buur geleend. Om de grond te bewerken, deden kleine boerkes beroep op een groter bedrijf en kregen als antwoord : ’t was altijd graag gedaan, dienst voor wederdienst. Waar meer mensen nodig waren, bij kalving, bij een zwaar werk zoals dorsen, stonden de buren steeds bereidwillig klaar: veel werk werd door de buurt uigevoerd. De opkomst van de industrie heeft daarin een grote rol gespeeld : de buren zijn minder beschikbaar, omdat hun werk primeert en de industriele baas van de onderneming daar onverbiddelijk in lijkt.
Allerheiligen, eigenlijk een grote feestdag, stond volledig in het teken van Allerzielen en van  de overledenen. Er was het kerkhofbezoek, de portioncula-aflaten voor de zieltjes in het vagevuur na de hoogmis en voor en na het lof en de bekroning van de dag : de ganse rozenkrans ’s avonds en dat duurde meer dan een half uur stil zitten en gewoon formules aframmelen.

Nieuws

  • » Actualiteit
  • » Sportnieuws
  • » Familienieuws
  • » Blogs
  • » Gastenboek